Договір публічної оферти

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Нижченаведений текст є Договором між інтернет-магазином https://ank.com.ua/надалі «Продавець», та користувачем послуг інтернет-магазину, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа підприємець), називається надалі «Покупець».

1.2. Цей Договір визначає умови купівлі косметичних засобів, надалі «Товар», Покупцем через інтернет-магазин Продавця.

1.3. Договір є публічним згідно зі ст. 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України і є еквівалентом "усної угоди" та має належну юридичну силу.

1.4. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов цього договору-оферти, що підтверджує укладення Договору на запропонованих умовах, факт здійснення Покупцем оплати вартості замовленого на сайті інтернет-магазину (або іншим способом) товару.

1.5. У даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

"Інтернет-магазин" - сайт Продавця, створений для укладання Договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу, після ознайомлення Покупцем, запропонованим Товаром Продавця, на фотознімках дистанційним способом.

"Продавець" - організація, незалежно від її організаційно-правової форми та/або фізична особа підприємець, який здійснює продаж товару.

"Товар" - продукція, що пропонується до продажу, та розміщена на сайті https://ank.com.ua/

"Покупець" - фізична та/або юридична особа, здійснює замовлення на сайті https://ank.com.ua/

"Одержувач" - фізична та/або юридична особа визначена Покупцем, який повинен отримати замовлений Товар.

"Акцепт" - повне та беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.

"Замовлення" - окремі позиції з асортиментного переліку Товару, вказаних Покупцем під час оформлення заявки на сайті.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець здійснює продаж та доставку Товару, згідно з чинним прейскурантом, опублікованим на сайті https://ank.com.ua/, а Покупець оплачує та приймає Товар відповідно до умов цього Договору.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Формування замовлення.

3.1.1. Замовлення приймаються через сайт https://ank.com.ua/ у робочий час Продавця.

3.1.2. У вартість замовлення Товару входить доставка до Одержувача, якщо вартість замовлення перевищує 650 грн. та не оплачується окремо.

3.1.3. Вартість всіх видів доставки вказана в розділі «Доставка» на сайті Продавця.

3.1.4. Разом з тим, Продавець не надає послуги з купівлі та доставки товарів, придбаних у третіх осіб на замовлення Покупця.

3.1.5. Якщо замовлення було оформлено до 12:00, то Доставка та/або відправлення здійснюється щодня.

3.1.6. При оформленні замовлення Покупець повинен максимально точно вказати дані Одержувача. Неправильна інформація, надана Покупцем, може перешкодити виконанню замовлення у вказаний час. У такому разі доставка відкладається до моменту уточнення коректних даних Одержувача, але не більше ніж на 12 годин з моменту оплати замовлення Покупцем.

3.2. Порядок оплати замовлення.

3.2.1. Оплата замовлення означає згоду Покупця на укладення цього Договору із Продавцем.

3.2.2. Покупець оплачує вартість замовлення за Договором шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця. Датою оплати вважається день надходження коштів на рахунок Продавця.

3.2.3. Ціни на будь-які позиції Товару, вказані на сайті https://ank.com.ua/є чинними на момент здійснення замовлення.

3.2.4. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення, до того моменту, поки воно не сплачено.

3.2.5. Замовлення приймаються до виконання лише після надходження коштів на рахунок Продавця, за винятком вибору способу оплати «Готівкою при отриманні».

3.2.6. Покупцеві повідомлення про оплату замовлення надсилається на електронну адресу, яка була вказана при оформленні замовлення або на номер телефону.

3.2.7. Послуги платіжних систем, терміналів Покупець оплачує додатково.

3.3. Умови доставки замовлення.

3.3.1. При оформленні замовлення Покупець повинен чітко вказати вимоги щодо його доставки. Одне замовлення може бути оформлене на одну дату, час, адресу. Якщо Вам необхідно привітати кількох осіб на різні адреси, або в різний час на одну адресу - необхідно оформити відповідну кількість замовлень.

3.3.2. Доставка замовлення виконується за попереднім погодженням з Одержувачем за телефоном, що вказаний Покупцем у замовленні.

3.3.3. Оплата замовлення та «доставка день у день» за безготівковим розрахунком повинна бути здійснена мінімум за годину до вибраного інтервалу часу доставки.

3.3.4 Порядок прийому-передачі Товару. Прийом Товару по кількості та якості здійснюється в момент передачі Товару Покупцю Продавцем або перевізником. У випадку невідповідності кількості поставленого Товару вимогам замовлення або видатковій накладній, або видиме погіршення якості Товару внаслідок його транспортування, Покупець має право відмовитись від прийому Товару до моменту пошкодження зовнішньої упаковки (відкриття упакоування). Продавець повинен замінити невідповідний Товар на Товар належної якості не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати відмови від доставки, при умові наявності такого Товару на складі Продавця.
3.3.5. Після прийняття Товару Покупцем, відкриття упакування, підписання Видаткової накладної, товар обміну та/або поверненню не підлягає на підставі ЗУ " Про захист прав споживачів ", за виключенням умов п.3.3.4.

3.4. Виконання замовлення у святкові дні.

3.4.1. Графік виконання та доставки замовлень у святкові дні розміщується на сайтіhttps://ank.com.ua/у розділі Доставка.

4. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Термін виконання замовлення залежить від розташування За межами міста Київ, термін виконання та доставки замовлення узгоджується з адміністратором інтернет-магазину окремо.

4.2. У разі неналежного виконання доставки замовлення з вини Продавця (невідповідність замовлення з вимогами Покупця або товар у неналежному вигляді) дивіться подальші дії в розділі «Інформація» на сайті https://ank.com.ua/.

4.3. Замовлення вважається виконаним у момент його передачі Одержувачу/Покупцю та/або його довіреним особам.

4.4. Угода між Продавцем та Покупцем діє з моменту її укладання до моменту вручення замовлення Одержувачу/Покупцю або його довіреним особам.

5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ АВТОРСЬКІ ПРАВА.

5.1. Продавець є єдиним офіційним дистриб'ютором торгових марок, представлених на сайті.https://ank.com.ua/.

5.2. Пунктом 2, 4 статті 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

5.3. Відповідно до ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 цього Закону, у тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та приготування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.4. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди у доменних іменах, знаків та позначень, зазначених у п.5 ст.16 цього Закону.

5.5. Для законного використання ТМ - нанесення його на будь-який товар, для якого зареєстрований знак, далі за текстом іменується «Товар», упаковка, в якій міститься такий Товар, вивіску, етикетки, нашивку, бирку або інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару нанесеним зазначеним знаком для продажу, пропозицію його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивіз), застосування його в діловій документації або в рекламі, та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах, потрібно отримати окремий дозвіл.

5.6. Продавець є власником виняткових майнових авторських прав на низку фотографічних творів, графічних зображень на сайті та є їх єдиним автором. Продавець використовує фотографічні твори шляхом публікації на сайті https://ank.com.ua/для ілюстрації товарів та послуг.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН

6.1. Акцепт Оферти Покупцем є підтвердженням укладання Договору за умов Оферти.

6.2. Договір набирає чинності з моменту оплати замовлення Покупцем та діє до моменту виконання Продавцем зобов'язань за цим Договором.

6.3. Продавець має право вносити зміни до тексту цього Договору на свій розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупця. Актуальна (чинна) редакція Договору завжди доступна на сайті.

6.4. Покупець погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти спричиняє внесення цих змін до укладеного вже чинного між Покупцем і Продавцем Договору, і ці зміни в Договорі набувають чинності з такими змінами в Оферті.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Продавець гарантує збереження таємниці інформації, яку Покупець вказує під час реєстрації або оформлення замовлення.

7.2. Продавець гарантує, що персональні дані не будуть використані з корисливою метою, на сторонніх ресурсах або для поширення спаму.

7.3. При оформленні замовлення Покупець дає згоду на обробку своїх персональних даних, які зберігаються в базі Продавця виключно для ідентифікації Покупця/Отримувача при повторних замовленнях та для коректного виконання. При відмові Покупцем Продавець не зможе відповідним чином провести замовлення.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. Продавець несе всі ризики, пов'язані із втратою чи пошкодженням товару до моменту його передачі Покупцю.

8.2. Одержувач або той, хто прийняв товар у момент відсутності Одержувача, несе всі ризики, пов'язані з втратою або пошкодженням товару з моменту його прийому.

8.3. Продавець має право передавати свої права та обов'язки щодо виконання замовлень третім особам, не звільняючись від відповідальності.

8.4. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання або зберігання товарів покупцем, замовлених на сайтіhttps://ank.com.ua/

8.5. Відповідальність Сторін в інших випадках визначається відповідно до законодавства України.

8.6. Сторони погоджуються, що будь-які спірні ситуації, вирішення яких не вдалося досягти шляхом переговорів, вирішуються відповідно до чинного українського законодавства.


Завантажити